مقالات

مقالات در Google scholar

   
Citations
h-index
i10-index

Research Blood between men and women in islam
M Batool
Advances in Enviromental Biology 8 (6), 2014
2014

حکومت آرمانی حضرت مهدی (عج)
بتول مهرگان
همایش مهدویت و ادعاهای دروغین در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, 0بتول مهرگان

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^